Sveiki atvykę į   Europos Parlamentą 

Lengvai skaitoma versija
Lengvai skaitomos versijos tikslas – informaciją pateikti taip, kad ji būtų suprantama visiems.

 
Prie Europos Parlamento pastato Strasbūre plevėsuoja ES valstybių narių vėliavos        

Europos Parlamentas

Europos Parlamentas atstovauja 450 milijonams Europos Sąjungos gyventojų.

Europos Sąjunga trumpai vadinama ES.

ES piliečiai išrenka 720 narius, kurie jiems atstovauja Parlamente.

Europos Parlamento nariai trumpai vadinami EP nariais.

EP nariai nagrinėja pasiūlymus dėl naujų teisės aktų.

EP nariai teisės aktus gerina juos keisdami.

EP nariai prižiūri, kaip veikia ES.

Plenarinių posėdžių salė Strasbūre.        

Ką daro Europos Parlamentas?

Parlamentas kartu su Taryba priima naujus teisės aktus.

Taryba atstovauja ES šalių vyriausybėms.

Parlamentas ir Taryba taip pat sprendžia dėl ES lėšų.

Parlamentas tikrina visų ES įstaigų darbą.

EP nariai balsuoja dėl prekybos susitarimų su ne ES šalimis.

EP nariai balsuoja pakeldami ranką plenarinių posėdžių salėje Strasbūre        

Kaip dirba Europos Parlamentas?

Frakcijos

Daugelis EP narių dirba politinėse grupėse, kurios vadinamos frakcijomis.

Frakcijas sudaro EP nariai iš įvairių šalių ir įvairių politinių partijų.

Frakcijos turi bendrus tikslus.

Komitetai

Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų.

EP nariai dirba komitetuose.

Komitetai rengia pranešimus dėl siūlomų naujų ES teisės aktų.

Jie siūlo, kaip teisės aktus pagerinti.

Komitetai dėl šių pasiūlymų balsuoja ir juos atmeta arba priima.

Plenarinės sesijos

Tada visas Parlamentas dėl naujų teisės aktų balsuoja per plenarines sesijas.

Į plenarines sesijas susirenka visi EP nariai.

Jie diskutuoja ir balsuoja dėl naujų teisės aktų.

EP nariai išrenka Parlamento pirmininką.

Pirmininkas pirmininkauja per plenarinius posėdžius.

Pirmininkas renkamas dvejiems su puse metų.

Žmogus meta balsavimo biuletenį į balsadėžę        

Balsuokite

Galite balsuoti dėl asmenų, kurie jums atstovaus Parlamente.

Europos Parlamento rinkimai visose ES šalyse vyksta kas penkerius metus.

Prieš Europos Parlamento pastatą stovi mergina ir rankose laiko mobilųjį telefoną        

Domėkitės

Parlamentas kiekvienoje ES šalyje turi bent po vieną ryšių biurą.

Juose galite apsilankyti.

Vaizdas į Parlamento pastatą Strasbūre iš kitos kanalo pusės        

Apsilankykite Europos Parlamente.

Galite apsilankyti Parlamente Strasbūre ir Briuselyje.