Europos Parlamento istorijos atgaivinimas 

Istoriniuose archyvuose sukaupta įvairių istorinių šaltinių, straipsnių ir tyrimų ir jums suteikiama galimybė susipažinti su Europos integracijos istorija ir Europos Parlamento vaidmeniu šiame procese.

Archyvų kolekciją sudaro maždaug penki milijonai elektroninių įrašų, jų datos yra nuo 1952 m., kai buvo įsteigta Europos Parlamento pirmtakė – Europos Anglių ir plieno bendrijos Bendroji asamblėja, iki pastarosios Parlamento kadencijos.

Šie dokumentai apima institucijos teisėkūros, politinę ir administracinę veiklą. Tai piešiniai, plakatai, garso įrašai, atspindintys plenarinių sesijų darbą, komitetų darbo temas ir kaip Parlamentas bendradarbiavo su kitomis Europos institucijomis.

Pagal EB Reglamentą 1049/2001 su šiais dokumentais gali susipažinti visi asmenys. Dokumentų paprašykite raštu arba kreipkitės dėl pažintinio vizito mūsų patalpose Liuksemburge.

Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje.

Contact: