Euratomo sutartis 

Paul-Henri Spaak ir Jean-Charles Snoy et d’Oppuers per Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties (EURATOMAS) pasirašymą 1957 m. kovo 25 d. 

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis

1957 m. kovo 25 d. pasirašytos dvi sutartys: Europos ekonominės bendrijos (EEB) steigimo sutartis ir Europos atominės energijos bendrijos (EAEB arba Euratomas) steigimo sutartis. Pagrindiniai Euratomo sutarties tikslai yra:

  • skatinti mokslinius tyrimus ir skleisti techninę informaciją,
  • nustatyti vienodus saugumo normatyvus, kad būtų galima apsaugoti visuomenę ir pramonės darbuotojus,
  • sudaryti palankias sąlygas moksliniams tyrimams,
  • užtikrinti, kad civilinėms reikmėms naudojamos atominės medžiagos nebūtų naudojamos kitais, visų pirma kariniais tikslais.

Euratomo sutarties vertė aiškiai matyti Bendrijai plečiantis. Atominė energija yra svarbus energijos šaltinis daugumai rytų Europos šalių, bet jų atominių elektrinių saugumo normatyvai ir visuomenės bei darbuotojų apsaugos lygis ne visada pakankamas. Euratomo sutartimi sudarytas ES paramos pagrindas.

  • Pasirašyta: 1957 m. kovo 25 d. Romoje (Italija).
  • Įsigaliojo: 1958 m. sausio 1 d.