Romos sutartis (EEB) 

Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis

1957 m. kovo 25 d. pasirašytos dvi sutartys: Europos ekonominės bendrijos (EEB) steigimo sutartis ir Europos atominės energijos bendrijos (EAEB arba Euratomo) steigimo sutartis. Abiejose Bendrijose sprendimus Taryba priėmė Komisijos siūlymu. Taryba turėjo konsultuotis su Parlamentine Asamblėja, o ši turėjo teikti nuomones Tarybai. Asamblėjos narių skaičius padidėja iki 142. Pirmoji Europos Parlamentinės Asamblėjos sesija vyko kitais metais, 1958 m. kovo 19 d. Pasirašius Romos sutartis, nustatoma speciali nuostata – Asamblėjos nariai renkami tiesiogiai (tai buvo įgyvendinta 1979 m.).

  • Pasirašyta: 1957 m. kovo 25 d. Romoje (Italija).
  • Įsigaliojo: 1958 m. sausio 1 d.