Mūsų ekologinio pėdsako mažinimas 

EMAS taikymas Europos Parlamente

Europos Parlamentas pripažįsta savo pareigą pozityviai prisidėti prie to, kad būtų siekiama ilgalaikio darnaus vystymosi tikslo. Šią pareigą Parlamentas atlieka ne tik vykdydamas savo politinį ir teisėkūros darbą, bet ir pasirinkdamas savo veiklos būdus bei priimdamas kasdienius sprendimus.

Todėl Europos Parlamentas nusprendė, kad jo administracija pradės taikyti EMAS (aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos) standartą, siekdamas nuolat gerinti su savo aplinkos apsaugos rezultatus pagal EMAS reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ir ISO 14001:2015 standartą.

Nustatėme geriausią praktiką, apimančią sritis nuo energijos suvartojimo iki išmetamo anglies dioksido kiekio, judumo ir suvartojamo vandens bei susidarančių atliekų kiekio, kurią taikydami mažiname savo poveikį aplinkai ir prisidedame prie tvaresnės ateities.

Pagrindiniai laimėjimai mūsų ekologinio pėdsako mažinimo srityje

Europos Parlamentas nuo 2007 m., kai trijose jo darbo vietose buvo įdiegta EMAS, nuveikė labai daug. Nuo 2012 m.* iki 2019 m. Parlamentui pavyko:

  • 38 proc. sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį,
  • 16 proc. sumažinti elektros energijos suvartojimą ir 23 proc. – dujų suvartojimą,
  • 15 proc. padidinti energijos, kurią jis pasigamina vietoje iš atsinaujinančiųjų išteklių, dalį,
  • 44 proc. sumažinti popieriaus sunaudojimą,
  • 22 proc. sumažinti maisto atliekų kiekį,
  • iki 67 proc. padidinti atliekų perdirbimo rodiklį ir
  • parengti ir įgyvendinti sistemingą visame Parlamente taikomą ekologiškų viešųjų pirkimų tvarką, nuolat rengiant mokymus kvietimų teikti pasiūlymus rengėjams.

Daugiau informacijos apie mūsų tikslus ir pasiekimus rasite spustelėję šią nuorodą.

* Išskyrus išmetamą anglies dioksido kiekį, kuris lyginamas su 2006 m. išmestu kiekiu.

Ekologiškos elektros energijos naudojimas ir išmetamųjų teršalų kiekio kompensavimas

Nuo 2016 m. Parlamentas kompensuoja visą savo išmetamą anglies dioksido kiekį, kurio neįmanoma sumažinti, ir yra pirmoji ES institucija, pasiekusi 100 proc. anglies dioksido poveikio neutralumą. Taip pat, 100 proc. jame suvartojamos energijos sudaro „žalioji“ elektros energija, gaunama iš sertifikuotų atsinaujinančiųjų išteklių.

Be to, 15 proc. visos suvartojamos energijos pagaminama vietoje iš atsinaujinančiųjų išteklių, pvz., geoterminių šilumos siurblių, kogeneracijos ir fotovoltinių plokščių.

Žiedinė filosofija

Parlamentas taip pat buvo pirmoji ES institucija, 2016 m. pradėjusi vykdyti išsamią maisto dovanojimo programą, pagal kurią neparduotas maistas ne išmetamas, o padovanojamas labdarai.

Nebeeksploatuojami staliniai ir nešiojamieji kompiuteriai, ekranai ir baldai taip pat padovanojami labdaros organizacijoms pakartotiniam naudojimui.

Darbuotojų dalyvavimas

Jei norime tvarią ateitį kurti kartu, šiame procese turime dalyvauti visi. Europos Parlamente darbuotojai nuolat skatinami taikyti ekologinį požiūrį tiek darbe, tiek privačiame gyvenime.

Mokymai ir kampanijos, padedantys gerinti jų žinias ir informuotumą apie tvarius sprendimus, padeda geriau tvarkyti atliekas, mažinti vandens sunaudojimą, tvariau važinėti į darbą ir didinti darbo aplinkos tvarumą daugeliu kitų aspektų.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į EMAS komandą šiuo e. pašto adresu:

Contact: 

EMAS, paremta kiekvieno darbuotojo pastangomis ir visų savo tarnybų parama, Europos Parlamentui suteikia sistemą, pagal kurią jis gali mažinti savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir išsaugoti išteklius būsimoms kartoms. Įgyvendindamas Europos žaliąjį kursą Parlamentas taip pat analizuoja savo į ateitį nukreiptą anglies dioksido poveikio neutralizavimo politiką ir tai, kaip jis galėtų rodyti pavyzdį kovojant su klimato kaita.

Paveldo tvarumas

Europos Parlamentas įsipareigojęs administruoti savo pastatus pagal naujausius aplinkos standartus. Jis nuolat investuoja į savo pastatų tvarumo stiprinimą mažinant poreikius, gerinant jų energinį efektyvumą ir naudojant atsinaujinančiųjų išteklių energiją.

Šiuo metu jau dviem Europos Parlamento pastatams – „Montoyer-Science“ ir MARTENS – yra pavykę pelnyti BREEAM sertifikatą, kurį centras „Building Research Establishment“ suteikia vadovaudamasis pasauliniu mastu pripažintu aplinkos vertinimo metodu ir pastatų reitingavimo sistema.

Naujausias projektas yra pastatas ADENAUER – 197 000 m² ploto kompleksas, iškilęs gatvių Rue Alcide de Gasperi, Rue Heinrich Aigner ir Avenue John F. Kennedy sankirtoje, į kurį įsikels visas Liuksemburge veikiantis Europos Parlamento generalinis sekretoriatas. Jos statybas sudaro du etapai: rytinis sparnas buvo pastatytas 2020 m., o vakarinį numatoma baigti 2023 m. Projektavimo etapu statybos mokslo centras BRE jam suteikė sertifikatą 'BREEAM excellent'. Pastate naudojami moderniausi techniniai aplinkos įrenginiai, įskaitant lietaus vandens surinkimo, geoterminius ir saulės energijos sprendimus.


Europos Parlamentas siekia gauti LEED sertifikatą (Leadership in Energy and Environmental Design) iš Chatham House pastato Dubline. Pastatas skirtas lankytojų centrui „Europa Experience“ ir vietiniam Europos Parlamento biurui. Atliekant šį sertifikavimą, buvo parengtas pastato tyrimas.