Politiniai organai 

Parlamento narių vaidmuo gali būti įvairus. Jie jungiasi prie įvairiausių formalių ir neformalių Parlamento grupių, darančių įtaką jo darbui. Apžvalgą rasite čia.

Darbo tvarkos taisyklės

Europos Parlamentas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 232 straipsnį priima savo Darbo tvarkos taisykles. Šiame dokumente pateikiamos visos nuostatos, reglamentuojančios vidinę Parlamento organizaciją ir veiklą.