Europos Parlamento delegacijos 

Europos Parlamento delegacijos yra oficialios Europos Parlamento narių grupės, kurios palaiko ir plėtoja ryšius su ES nepriklausančių šalių parlamentais, regionais ir organizacijomis.

Taigi delegacijos yra pagrindinė Parlamento sąsaja su kitomis teisės aktų leidybos institucijomis tiek ES viduje, tiek už jos ribų.

Delegacijos, bendradarbiaudamos su Parlamento komitetais ir EP nariais, remiančiais demokratiją ir žmogaus teises už ES sienų, stiprina Europos Parlamento pozicijas.

Palaikydamos diplomatinius ryšius, delegacijos taip pat remia ES apskritai ir skatina savo partnerius gerbti jos vertybes ir interesus.

Delegacijos yra kelių tipų: delegacijos oficialiuose jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijos daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose ir delegacijos ryšiams su kita šalimi ar šalių grupe.