Europos Parlamento jungtinės grupės 

Jungtinės grupės gali būti sudarytos iš bet kurios frakcijos ir bet kurio komiteto narių siekiant rengti neoficialius keitimusis nuomonėmis specialiomis temomis ir skatinti EP narių ir pilietinės visuomenės ryšius. Jungtinės grupės nėra Parlamento organas, todėl savo vardu negali reikšti Parlamento nuomonės.

Jungtinėms grupėms taikomos 1999 m. gruodžio 16 d. Pirmininkų sueigos patvirtintos vidaus taisyklės (jos paskutinį kartą atnaujintos 2014 m. rugsėjo 11 d.), kuriose nurodomos sąlygos, kuriomis kiekvienos Europos Parlamento kadencijos pradžioje gali būti steigiamos jungtinės grupės, ir jų veikimo taisyklės.

Jungtinių grupių pirmininkai turi deklaruoti bet kokią paramą, kurią jie gauna pinigais arba natūra, vadovaujantis tais pačiais kriterijais, kurie taikomi EP nariams asmeniškai. Deklaracijos turi būti kasmet atnaujinamos ir įtraukiamos į viešą kvestorių tvarkomą registrą.

Jungtinių grupių sąrašas

2019 m. gruodžio 11 d. posėdyje Pirmininkų sueiga patvirtino jungtinių grupių, kurios bus sukurtos per šią Parlamento kadenciją, sąrašą: