Europos Parlamento nariai 

Europos Parlamentą sudaro 705 nariai, išrinkti 27-iose išsiplėtusios Europos Sąjungos valstybėse narėse. Nuo 1979 m. Parlamento nariai per tiesioginius visuotinius rinkimus renkami penkerių metų laikotarpiui. Kiekviena šalis sprendžia dėl to, kaip joje vyks rinkimai, tačiau turi užtikrinti lyčių lygybę ir slaptą balsavimą.

Visi Europos Parlamento nariai per plenarinę sesiją Strasbūre 

ES rinkimai grindžiami proporciniu atstovavimu. Vietos skiriamos atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičių.

Kiek daugiau nei trečdalis Parlamento narių yra moterys. Parlamento nariai grupuojami ne pagal pilietybę, o pagal politines pažiūras.