Europos Parlamento frakcijos 

Europos Parlamento nariai susiskirstę frakcijomis: jie grupuojami ne pagal pilietybę, o pagal politines pažiūras. Šiuo metu Europos Parlamente yra 7 frakcijos.

Frakcijai sukurti reikalingi 23 Parlamento nariai, be to, frakcijoje turi būti atstovaujama bent ketvirtadaliui valstybių narių. Parlamento narys negali priklausyti daugiau negu vienai frakcijai.

Kai kurie Parlamento nariai nepriklauso jokiai frakcijai; jie vadinami nepriklausomais nariais.

Europos Parlamento frakcijos

Kiekviena frakcija rūpinasi savo vidaus organizacine struktūra ir paskiria pirmininką (kai kurios frakcijos skiria po du pirmininkus), biurą bei sekretoriatą.

Frakcijų pirmininkų susitarimu vietos Didžiojoje posėdžių salėje – iš kairės į dešinę – Parlamento nariams skiriamos atsižvelgiant į jų politines pažiūras.

Prieš kiekvieną balsavimą plenariniame posėdyje frakcijos išnagrinėja Parlamento komitetų parengtus pranešimus ir pateikia jų pakeitimus.

Savo poziciją frakcija priima surengusi frakcijos vidaus diskusiją. Nė vienas Parlamento narys negali būti priverstas balsuoti prieš savo įsitikinimus.