Europos Parlamento pirmininkas 

Parlamento pirmininkas renkamas pusei Parlamento kadencijos, t. y. dvejų su puse metų laikotarpiui, kurį galima pratęsti. Parlamento pirmininkas atstovauja Europos Parlamentui išoriniame pasaulyje ir pastarajam palaikant ryšius su kitomis ES institucijomis.

Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento ir jį sudarančių tarnybų darbui, taip pat diskusijoms plenariniuose posėdžiuose ir užtikrina, kad būtų laikomasi Parlamento darbo tvarkos taisyklių.

Kiekvieno Europos Vadovų Tarybos susitikimo pradžioje Europos Parlamento pirmininkas išdėsto Parlamento nuomonę, taip pat susirūpinimą Parlamentui keliančius darbotvarkės ir kitus klausimus.

Parlamentui patvirtinus Europos Sąjungos biudžetą, Parlamento pirmininkas jį pasirašo ir tuomet jį galima naudoti. Parlamento ir Tarybos pirmininkai abu pasirašo visus pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtus teisės aktus.