Biudžetas: ką daro Europos Parlamentas, kad jo metinis finansavimas būtų panaudotas kuo geriau 

Naudodamasis savo metiniu biudžetu, Parlamentas gali finansuoti Parlamento narių darbą ir dirbti 24 skirtingomis kalbomis. Tai sudaro penktadalį visų ES institucijų administracinių išlaidų ir, savo ruožtu, tik 1,2 proc. ES bendrojo biudžeto. Didžioji ES finansavimo dalis tiesiogiai investuojama valstybėse narėse.

Europos Parlamento 2024 m. biudžetas

Europos Sąjungos biudžetas

Šį biudžetą sudaro:
 • 94% : Europos Sąjungos veiklos biudžetas ( ES lygmeniu vykdoma finansavimo politika )
 • 6% : Europos Sąjungos institucijų administracinis biudžetas ( Europos Parlamentui skiriama 1/5 jo dalis. )

Europos Parlamento biudžetas

Parlamento biudžetas sudaro 1% ES bendro biudžeto.

 • Politinė veikla:

  • Nariai : 20%
  • Frakcijų / partijų / fondų veikla : 6%
 • Veiklos išlaidos:

  • IT : 8%
  • Pastatai : 11%
  • Administravimas : 3%
 • Darbuotojai:

  • Sutartininkai ir lingvistinės paslaugos : 8%
  • Darbuotojų išlaidos : 34%
  • Kitos su darbuotojais susijusios išlaidos : 3%
 • COMM GD:

  • Komunikacija : 7%

Šios kategorijos naudojamos generalinio sekretoriaus pranešime Biurui dėl preliminaraus biudžeto sąmatos projekto. Pateikiamos sumos dėl skaičių apvalinimo gali nesudaryti 100 proc.

Kaip priimamas sprendimas dėl biudžeto

Parlamento biudžeto sudarymo procedūra paprastai prasideda vasario mėn. Pasiūlymą, kuriame apibrėžiami ateinančių metų prioritetai ir ištekliai, pateikia generalinis sekretorius. Remdamasis juo Biuras, kurį sudaro Parlamento pirmininkas ir 14 jo pavaduotojų, tvirtina preliminarių biudžeto sąmatų projektus ir pateikia juos EP Biudžeto komitetui.

Vienas iš komiteto narių – pranešėjas biudžeto klausimu – skiriamas rengti pranešimą, kuriame nurodomi Parlamento darbo prioritetai ir pasiūlomos jiems skirtos pinigų sumos. Pirma dėl pranešimo balsuojama EP Biudžeto komitete, o tada per plenarinę sesiją – paprastai balandžio mėn. – dėl jo balsuoja visi EP nariai. Tuomet šios sąmatos įtraukiamos į ateinančių metų ES biudžeto projektą, kurį Parlamento nariai vėliausiai gruodžio mėn. iš dalies pakeičia ir patvirtina per plenarinę sesiją.