Nacionaliniai parlamentai ES 

Nacionaliniai parlamentai ESLisabonos sutartyje pirmą kartą apibrėžtas nacionalinių parlamentų vaidmuo Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, nacionaliniai parlamentai gali tikrinti ES teisės aktų projektus, kad įsitikintų, jog juose laikomasi subsidiarumo principo, dalyvauti persvarstant ES sutartis arba vertinant ES laisvės, saugumo ir teisingumo srities ES politikos priemones.

Lisabonos sutartyje taip pat nurodyta, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų kartu nustatyti, kaip organizuoti ir skatinti veiksmingą nuolatinį tarpparlamentinį bendradarbiavimą ES.

Atsižvelgdamas į tai, 2009 m. ir 2014 m. Europos Parlamentas priėmė rezoliucijas, kuriose konkrečiai nagrinėjamas Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų ryšių plėtojimas.

Tinkamu metu suburti reikiamus žmones

Tarpparlamentinis bendradarbiavimas gali vykti labai įvairiai. Visų nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento pirmininkai susitinka kiekvienais metais ir nustato bendrąsias šio bendradarbiavimo gaires.

Nacionalinių parlamentų ES reikalų komitetų atstovai ir EP nariai nuolat susitinka Europos reikalų komitetų konferencijoje (COSAC). Išsamesnės diskusijos užsienio politikos ar ekonomikos valdymo klausimais vyksta neseniai įsteigtose tarpparlamentinėse konferencijose, į kurias susirenka visų parlamentų kompetentingų komitetų nariai.

Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų komitetai dažnai kviečia savo kolegas diskutuoti dėl konkrečių ES pasiūlymų. Be to, vaizdo konferencijos suteikia parlamentų nariams galimybę palaikyti ryšius ir aptarti einamuosius klausimus.

Svarbiausias tikslas visada yra tinkamu metu suburti reikiamus žmones tam tikriems klausimams spręsti.

Tarpparlamentinio bendradarbiavimo tinklai

Europos Parlamentas aktyviai remia du pagrindinius tinklus, palengvinančius parlamentų bendradarbiavimą.

Tarpparlamentinė ES informacijos mainų sistema (angl. IPEX) Europos Sąjungos parlamentams sudaro galimybes keistis su ES susijusiais dokumentais.

Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras (angl. ECPRD) yra prašymų suteikti informacijos kanalas tuomet, kai parlamentas norėtų daugiau sužinoti apie praktiką ir politiką kitose ES šalyse.