Sveicam  Eiropas Parlamentā 

Viegli lasāmā versija
Viegli lasāma informācija ir viegli saprotama ikvienam.

 
Eiropas Parlamenta ēka Strasbūrā no priekšas ar Eiropas Savienības dalībvalstu karogiem        

Eiropas Parlaments

Parlaments pārstāv 450 miljonus cilvēku. Visi šie cilvēki dzīvo Eiropas Savienībā.

Eiropas Savienību saīsina kā ES.

Eiropas Savienības iedzīvotāji balso par 705 deputātiem. Deputāti pārstāv iedzīvotājus Eiropas Parlamentā.

Eiropas Parlamenta deputātus sauc vienkārši par deputātiem.

Deputāti vērtē plānus par jauniem Eiropas Savienības likumiem.

Deputāti maina un uzlabo likumus.

Deputāti pārbauda, kā Eiropas Savienība darbojas.

Plenārsēžu zāle Strasbūrā.        

Ko Eiropas Parlaments dara?

Parlaments kopā ar Padomipieņem jaunus Eiropas Savienības likumus.

Padome pārstāv Eiropas Savienības valstu valdības.

Parlaments un Padome arī lemj par Eiropas Savienības budžetu.

Parlaments pārbauda, kā strādā dažādas Eiropas Savienības organizācijas.

Deputāti balso par tirdzniecības līgumiem ar valstīm ārpus Eiropas Savienības.

Deputāti balso, paceļot roku plenārsesijā Strasbūrā        

Kā Eiropas Parlaments darbojas?

Grupas

Vairums deputātu darbojas politiskās grupās.

Politiskajās grupās ir deputāti no dažādām valstīm un dažādām politiskajām partijām.

Grupām ir kopīgi mērķi.

Komitejas

Parlamentā ir 20 pastāvīgās komitejas.

Deputāti strādā komitejās.

Eiropas Komisija ierosina jaunus Eiropas Savienības likumus.

Komitejas ierosinājumus apspriež un cenšas tos uzlabot.

Komitejas pēc tam balso par katru ierosinājumu.

Plenārsesijas

Pēc tam plenārsesijā par jaunajiem likumiem balso viss Parlaments.

Plenārsesijās piedalās visi deputāti.

Viņi debatē un balso par jaunajiem likumiem.

Deputāti izvēlas Parlamenta priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs pārstāv Parlamentu.

Priekšsēdētājs arī vada plenārsesijas.

Priekšsēdētāju ievēlē uz 2,5 gadiem.

Cilvēks met savu balsi urnā        

Piedalies vēlēšanās

Tu vari balsot par cilvēkiem, kas tevi pārstāvēs Parlamentā.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas visās Eiropas Savienības valstīs notiek ik pēc 5 gadiem.

Eiropas Parlamenta ēka Briselē, un tās priekšā ir sieviete ar mobilo tālruni rokās        

Esi informēts

Katrā Eiropas Savienības valstī ir vismaz viens Parlamenta birojs.

Tu vari apmeklēt šos birojus.

Skats uz Parlamenta ēku Strasbūrā pār upes kanālu        

Apmeklē Eiropas Parlamentu

Tu vari apmeklēt Eiropas Parlamentu Strasbūrā un Briselē.