Laipni lūdzam Eiropas Parlamentā 

Eiropas Parlaments ir ES līmeņa politisko debašu un lēmumu pieņemšanas nozīmīgs forums. Eiropas Parlamenta deputātus ievēlē tiešās vēlēšanās visās dalībvalstīs, lai viņi pārstāvētu iedzīvotāju intereses ES tiesību aktu pieņemšanā un nodrošinātu, ka citas ES iestādes strādā demokrātiski.

Pilnvaras un procedūras 

Parlaments kopā ar Padomi pilda likumdevēja funkciju; tie ir pilnvaroti pieņemt un grozīt tiesību aktu priekšlikumus un lemt par ES budžetu. Parlaments arī uzrauga Komisijas un citu ES struktūru darbu, kā arī sadarbojas ar ES dalībvalstu parlamentiem, lai uzklausītu to viedokli. Iepazīstieties ar to, kā tas notiek, turpmākajā aprakstā.

Organizatoriskā struktūra un darbs 

Uzziniet vairāk, kā ikdienā darbojas tāda starptautiska, daudzvalodīga, politiska iestāde kā Eiropas Parlaments. Iepazīstieties ar procedūrām, darba vietām, cilvēkiem, kas palīdz deputātiem, un ar ES budžetu.

Demokrātija un cilvēktiesības 

Parlaments par savu darbu uzskata ne vien demokrātiskas lēmumu pieņemšanas veicināšanu Eiropā, bet arī cīņu par demokrātiju, vārda brīvību un taisnīgām vēlēšanām visā pasaulē. Uzziniet vairāk par to, kā Parlaments iestājas par cilvēktiesībām pasaulē.

Pagātnē 

Parlaments vēstures gaitā ir pakāpeniski ieguvis jaunas pilnvaras, ko ir nodrošinājušas secīgas Eiropas līgumu grozīšanas, kuru rezultātā ES vienīgā tieši ievēlētā iestāde ir kļuvusi arvien ietekmīgāka. Uzziniet, kā Parlaments pakāpeniski ir kļuvis par vienu no galvenajiem dalībniekiem ES lēmumu pieņemšanas procesā.

Gadu gaitā un pēc vairākām izmaiņām Eiropas līgumos Parlaments ir ieguvis nozīmīgas likumdošanas un budžeta pilnvaras, kas tam ļauj kopā ar dalībvalstu pārstāvjiem Padomē noteikt Eiropas projekta turpmāko virzību. To darot, Parlaments ir centies veicināt demokrātiju un cilvēktiesības ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē.

Picture of the European Parliament building    
 

Jūsu rīcībā

Esiet informēti par Parlamentu un lieciet sevi sadzirdēt – uzdodiet jautājumu, iesniedziet lūgumrakstu, atrodiet dokumentus, piesakieties praksei, sazinieties ar Parlamenta informācijas biroju Jūsu valstī.

LESD 232. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 232. pantā ir noteikts, ka Eiropas Parlaments pieņem savu Reglamentu. Tie ir noteikumi par Parlamenta iekšējo struktūru un darbību.