Pagātnē 

Laika gaitā Eiropas Parlamenta loma ir būtiski mainījies, tam pastāvīgi iegūstot jaunas atbildības jomas un kļūstot aizvien nozīmīgākam. Parlamenta priekšgājēja – asamblejas – loma bija tikai uzraudzīt, taču šodienas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā ES iestāde, kuras uzdevums ir pārstāvēt iedzīvotāju intereses. Papildus likumdošanas pilnvarām, Parlaments ir atbildīgs arī par ES iestāžu uzraudzību un cilvēktiesību veicināšanu gan Eiropā, gan ārpus tās. Šajā sadaļā uzzināsiet vairāk par Parlamenta attīstību laika gaitā.

Iepriekšējās vēlēšanas 

Deputātus kopš 1979. gada ievēlē visā ES notiekošās tiešās vēlēšanās. Visu pēdējo vēlēšanu statistika, kā arī senākas vēstures dati par Parlamenta politisko uzbūvi, vēlēšanu rezultātiem un ievēlēto sieviešu daļu.

Līgumi un EP 

Izmaiņas Eiropas līgumos ir pakāpeniski palielinājušas Parlamenta pilnvaras. ES primāro tiesību evolūcija un tās ietekme uz Parlamentu.

Eiropas Parlamenta arhīvi 

Vēstures avoti, raksti un pētījumi, kas sniedz informāciju par Parlamenta ieguldījumu Eiropas integrācijā.

in the past    
 

Eiropas Parlamenta attistība

Aplūkojiet šo laika grafiku, lai uzzinātu, kā Eiropas Parlaments ir attīstījies laika gaitā un iepazīstieties ar foto un video materiāliem no vēsturiskiem notikumiem, kas veidojuši Eiropas Parlamentu.

Eiropas Parlamenta arhīvi

Eiropas Parlamenta arhīvi ir iestādes oficiālais vēsturisko materiālu glabātājs kopš tās pašiem pirmsākumiem 1952. gadā. Tajos glabājas dokumenti, kas attiecas uz iestādes likumdošanas, politiskajām un administratīvajām darbībām.