Atdzīvinot Eiropas Parlamenta vēsturi 

Vēstures arhīvs piedāvā plašu klāstu ar informācijas avotiem, rakstiem un pētījumiem par vēsturi, kas sniedz iespēju atskatīties uz Eiropas integrācijas vēsturi un uzzināt, kāda nozīme šajā procesā bijusi Eiropas Parlamentam.

Krājumā ir aptuveni pieci miljoni elektronisku ierakstu, sākot no 1952. gada, kad tika izveidota Eiropas Parlamenta priekštece — Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Kopējā asambleja, un beidzot ar jaunāko Parlamenta sasaukumu.

Šie dokumenti sniedz pārskatu par Eiropas Parlamenta likumdošanas, politiskajām un administratīvajām darbībām. Arhīvā ir saglabāti attēli, plakāti un audioieraksti, kas atspoguļo plenārsēžu norisi, komitejās veikto darbu un Parlamenta sadarbību ar citām Eiropas iestādēm.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 šie dokumenti ir pieejami ikvienam. Varat pieprasīt dokumentus rakstiski vai pieteikties mācību apmeklējumam arhīva telpās Luksemburgā.

Plašāka informācija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

Contact: