Euratom līgums 

Pols Anrī Spāks un Žans-Šarls Snuā-d’Opiērs. Eiropas Atomenerģijas kopienas (EURATOM) dibināšanas līguma parakstīšana, 25.03.1957. 

Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums

1957. gada 25. martā parakstīja divus līgumus — Eiropas Ekonomikas kopienas (EEK) dibināšanas līgumu un Eiropas Atomenerģijas kopienas (EAEK jeb Euratom) dibināšanas līgumu. Daži no galvenajiem Euratom līguma mērķiem ir:

  • veicināt izpēti un izplatīt tehnisko informāciju;
  • izstrādāt vienotus drošības standartus sabiedrības un nozares strādnieku aizsardzībai;
  • atvieglot izpēti;
  • nodrošināt, ka civiliem mērķiem paredzēti kodolmateriāli netiek novirzīti citiem, jo īpaši militāriem nolūkiem.

Euratom vērtība ir skaidri redzama paplašināšanās kontekstā. Atomenerģija ir nozīmīgs enerģijas avots daudzām Austrumeiropas valstīm, tomēr drošības standarti to atomelektrostacijās un sabiedrības un strādnieku aizsardzības līmenis ne vienmēr ir pietiekams. Euratom ir nodrošinājis pamatu ES atbalstam.

  • Parakstīts: Roma (Itālija), 1957. gada 25. marts
  • Stāšanās spēkā: 1958. gada 1. janvāris