Vienotais Eiropas akts (VEA) 

Vienotā Eiropas akta parakstu lapa 

Pirmā Starpvaldību konference tika atklāta Itālijas vadībā 1985. gada 9. septembrī, un tās noslēgumā 1985. gada 9. septembrī Briselē tika pieņemts Vienotais Eiropas akts.

Vienotais Eiropas akts noteica grozījumus Eiropas Kopienu dibināšanas līgumā un izveidoja Eiropas politisko sadarbību. Līdz ar Vienotā Eiropas akta (VEA) stāšanos spēkā nosaukums „Eiropas Parlaments” (ko Asambleja bija lietojusi kopš 1962. gada) ieguva oficiālu spēku. VEA arīdzan palielināja EP likumdošanas pilnvaras, ieviešot sadarbības un pozitīva atzinuma procedūru.

  • Parakstīts: Luksemburgā (Luksemburgā), 1986. gada 17. februārī, un Hāgā (Nīderlandē), 1986. gada 28. februārī
  • Stāšanās spēkā: 1987.gada 1.jūlijs