Romas līgums (EEK) 

Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgums

1957. gada 25 martā parakstīja divus līgumus — Eiropas Ekonomikas kopienas (EEK) dibināšanas līgumu un Eiropas Atomenerģijas kopienas (EAEK jeb Euratom) dibināšanas līgumu. Lēmumus attiecībā uz abām jaunajām kopienām pieņēma Padome, balstoties uz Komisijas priekšlikumu. Ir jākonsultējas ar Parlamentāro asambleju un jānodod tās viedoklis Padomei. Asamblejas lielums ir palielinājies, un tajā ir 142 locekļi. Eiropas Parlamentārās asamblejas pirmā sesija notika nākamajā gadā — 1958. gada 19. martā. Līdz ar Romas līgumu ir noteikta īpaša prasība ievēlēt locekļus tiešās vēlēšanās (tas tika īstenots 1979. gadā).

  • Parakstīts: Romā (Itālijā), 1957. gada 25. martā
  • Stāšanās spēkā: 1958. gada 1. janvāris