Organizatoriskā struktūra un darbs 

Eiropas Parlaments ir plaša politiskā arēna un iestāde ar daudzām šaurākām funkcijām, kuras veic daudzi cilvēki saskaņā ar niansēti izstrādātu reglamentu. Plašāka informācija.

Organizatoriskā struktūra 

Parlamenta priekšsēdētāja, politisko grupu, komiteju, delegāciju, dažādu politisko struktūru un neformālu deputātu grupējumu loma un funkcijas.

Kas notiek plenārsesijā? 

Plenārsesijas ir Parlamenta politiskās darbības kulminācija, un tajās deputāti pieņem tiesību aktus un piedalās debatēs. Plašāka informācija par sēžu norisi.

EP budžets 

Eiropas Parlamenta darbības izmaksas.

Daudzvalodība 

Parlaments savā ikdienas darbā lieto visas 24 oficiālās valodas. Informācija par tā nozīmi praksē.

Ģenerālsekretariāts 

Deputātiem darbā palīdz administrācija, kas nodrošina tehnisko un ekspertu atbalstu. Plašāka informācija.

Ekoloģiskās pēdas nospiedums 

Parlaments ir apņēmies pastāvīgi uzlabot savu oglekļa dioksīda pēdas nospiedumu un ilgtspējīgi pārvaldīt savus resursus. Aicinām jūs par Parlamenta vides pārvaldības sistēmu uzzināt ko vairāk.