Eiropas Parlamenta komitejas 

Lai sagatavotos darbam Parlamenta plenārsēdēs, deputāti ir sadalījušies vairākās pastāvīgās komitejās, kuras ir specializējušās kādā noteiktā jomā. Parlamentā darbojas 20 komitejas. Katrā komitejā ir 25 līdz 88 deputāti, un katrai ir savs priekšsēdētājs, birojs un sekretariāts. Komiteju politiskais sastāvs atspoguļo plenārsēdes sastāvu.

Komitejas izstrādā, groza un pieņem likumdošanas priekšlikumus un patstāvīgos ziņojumus. Tās izskata arī Komisijas un Padomes priekšlikumus un vajadzības gadījumā sagatavo ziņojumus, ar kuriem tiek iepazīstināti plenārsēdes dalībnieki.

Parlaments var izveidot arī pagaidu komitejas, kuras risina specifiskus jautājumus, un izmeklēšanas komitejas, lai izmeklētu Kopienas tiesību aktu pārkāpumus vai neatbilstīgu piemērošanu.