Eiropas Parlamenta delegācijas 

Eiropas Parlamenta delegācijas ir oficiālas Eiropas Parlamenta deputātu grupas, kas veido un padziļina attiecības ar trešo valstu parlamentiem, reģioniem un organizācijām.

Tādējādi delegācijas veido galveno Parlamenta saikni ar citām likumdošanas iestādēm gan Eiropā, gan ārvalstīs.

Delegācijas savā darbā kopā ar Parlamenta komitejām un Eiropas Parlamenta deputātiem, sniedzot atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām ārpus ES robežām, stiprina Eiropas Parlamenta nostājas.

Ar regulārām diskusijām īstenojot parlamentāro diplomātiju, delegācijas arī popularizē ES kopumā un mudina partnerus ievērot ES vērtības un intereses.

Ir vairāku veidu delegācijas: delegācijas oficiālās starpparlamentārās komitejās, delegācijas daudzpusējās parlamentārajās asamblejās un delegācijas attiecībām ar citu valsti vai valstu grupu.