Eiropas Parlamenta sadarbības grupas 

Jebkuras politiskās grupas un jebkuras komitejas deputāti var veidot sadarbības grupas, lai neoficiāli apmainītos viedokļiem par noteiktām tēmām un veicinātu saziņu starp deputātiem un pilsonisko sabiedrību. Sadarbības grupas nav Parlamenta struktūrvienības, un tāpēc tās nevar paust Parlamenta viedokli.

Uz sadarbības grupām attiecas iekšējie noteikumi, kurus Priekšsēdētāju konference ir pieņēmusi 1999. gada 16. decembrī (pēdējo reizi atjaunināti 2014. gada 11. septembrī) un kuros ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem katra sasaukuma sākumā var veidot sadarbības grupas, kā arī ir izklāstīti grupu darbības noteikumi.

Sadarbības grupu priekšsēdētājiem ir jādeklarē jebkāds naudā vai natūrā saņemts atbalsts, ievērojot tos pašus kritērijus, ko piemēro deputātiem individuāli. Deklarācijas katru gadu jāatjaunina, un tās tiek glabātas publiskā, kvestoru pārziņā esošā reģistrā.

Sadarbības grupu saraksts

Priekšsēdētāju konference 2019. gada 11. septembra sanāksmē apstiprināja šādu sarakstu ar sadarbības grupām, kas tiks izveidotas pašreizējā Parlamenta sasaukumā: