Eiropas Parlamenta deputāti 

Eiropas Parlamentā strādā 705 deputāti, kas ievēlēti no paplašinātās Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm. Kopš 1979. gada viņus ievēlē tiešās vispārējās vēlēšanās uz pieciem gadiem.

Visi deputāti sēžu zālē Eiropas Parlamenta plenārsēdes laikā Strasbūrā 

Katra dalībvalsts lemj par veidu, kādā notiks vēlēšanas, bet tām visām jānodrošina dzimumu līdztiesība un aizklāta balsošana. ES vēlēšanās ievēro proporcionālas pārstāvības principu.

Piešķirto vietu skaits ir atkarīgs no katras dalībvalsts iedzīvotāju skaita. Nedaudz vairāk nekā viena trešdaļa deputātu ir sievietes. Deputāti ir apvienojušies politiskajās grupās atbilstīgi savai politiskajai pārliecībai, nevis valstiskajai piederībai.