It-Trattat ta’ Ruma (KEE) 

It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea

Iż-żewġ Trattati ġew iffirmati fil-25 ta’ Marzu 1957 – it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE) u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (KEEA jew il-Euratom). Għaż-żewġ Komunitajiet ġodda, ittieħdu xi deċiżjonijiet mill-Kunsill fuq proposta tal-Kummissjoni. L-Assemblea Parlamentari kellha tibda tiġi kkonsultata u tagħti l-opinjoni tagħha lill-Kunsill. L-Assemblea kibret għal 142 membru. L-ewwel sessjoni tal-Assemblea Parlamentari Ewropea saret is-sena ta’ wara, fid-19 ta’ Marzu 1958. Bit-Trattati ta’ Ruma daħlet dispożizzjoni speċifika biex il-membri jiġu eletti b’mod dirett (din ġiet implimentata fl-1979).

  • Iffirmat: f’Ruma (l-Italja) fil-25 ta’ Marzu 1957
  • Dħul fis-seħħ: fl-1ta’ Jannar 1958