Innaqqsu l-impronta ekoloġika tagħna 

L-applikazzjoni tal-EMAS fil-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew jagħraf ir-responsabbiltà tiegħu li jagħti kontribut pożittiv għall-iżvilupp sostenibbli bħala mira fit-tul. Il-Parlament jissodisfa din ir-responsabbiltà bir-rwol politiku u leġiżlattiv tiegħu, iżda anke bil-mod kif jopera u bid-deċiżjonijiet li jieħu ta' kuljum.

Għalhekk, il-Parlament Ewropew iddeċieda li l-amministrazzjoni tiegħu kellha tibda tapplika l-istandard tal-EMAS (Skema ta' Ġestjoni u Verifika Ambjentali), bl-għan li jtejjeb kostantement ir-riżultati ambjentali tiegħu skont ir-Regolament dwar l-EMAS (KE) Nru 1221/2009 u l-istandard ISO 14001:2015.

Mill-konsum tal-enerġija għall-emissjonijiet tal-karbonju, il-mobbiltà, l-ilma u l-iskart, stabbilejna l-aħjar prattiki biex innaqqsu l-impatt ambjentali tagħna u nikkontribwixxu għal futur aktar sostenibbli.

Il-kisbiet ewlenin fit-tnaqqis tal-impronta ekoloġika tagħna

Il-Parlament Ewropew għamel progress kbir mill-2007 'l hawn, meta l-EMAS ġiet introdotta fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu. Bejn l-2012* u l-2019, il-Parlament irnexxielu:

  • jnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju tiegħu bi 38 %
  • inaqqas il-konsum tal-elettriku tiegħu b'16 % u l-konsum tal-gass bi 23 %
  • iżid is-sehem tal-użu tal-enerġija tiegħu li huwa jiġġenera fuq il-post minn sorsi rinnovabbli għal 15 %
  • inaqqas il-konsum tal-karta tiegħu b'44 %
  • tnaqqas il-ħela tal-ikel tiegħu bi 22 %
  • iżid ir-rata ta' riċiklaġġ tal-iskart tiegħu għal 67 %, u
  • jiżviluppa u jimplimenta approċċ sistematiku fl-istituzzjonijiet kollha għall-ekoloġizzazzjoni tal-akkwist pubbliku (APE), b'workshops regolari għal dawk li jorganizzaw is-sejħiet għall-offerti.

Aqra aktar dwar il-miri u l-kisbiet tagħna.

* Ħlief għall-emissjonijiet tal-karbonju, fejn is-sena bażi għat-tqabbil hija l-2006

L-użu tal-elettriku ekoloġiku u t-tpaċija tal-emissjonijiet

Il-Parlament ilu mill-2016 ipaċi l-emissjonijiet tal-karbonju kollha tiegħu li ma jistgħux jitnaqqsu, u b'hekk huwa l-ewwel istituzzjoni tal-UE li hija newtrali 100 % f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju. Huwa juża wkoll elettriku li hu 100 %“ekoloġiku” miksub minn sorsi rinnovabbli ċċertifikati.

Barra minn hekk, 15 % tal-enerġija totali użata hija ġġenerata fuq il-post minn riżorsi rinnovabbli, bħal pompi tas-sħana ġeotermali, koġenerazzjoni u pannelli fotovoltajċi.

Il-ħsieb ċirkolari

Il-Parlament kien ukoll l-ewwel istituzzjoni tal-UE li varat programm komprensiv ta' donazzjoni tal-ikel fl-2016, fejn ikel mhux mibjugħ, minflok ma jintrema, jingħata lill-karità.

Il-kompjuters, laptops, skrins u għamara dekummissjonati wkoll jingħataw lil organizzazzjonijiet tal-karità għall-użu mill-ġdid.

Il-parteċipazzjoni tal-persunal

Biex nibnu futur sostenibbli flimkien, kulħadd jeħtieġ li jiġbed ħabel wieħed. Fil-Parlament Ewropew, il-membri tal-persunal huma kontinwament imħeġġa jaħsbu favur l-ambjent kemm fuq ix-xogħol kif ukoll fil-ħajja privata tagħhom.

It-taħriġ u l-kampanji li jgħinu biex jiżdiedu l-għarfien u s-sensibilizzazzjoni tagħhom dwar soluzzjonijiet sostenibbli qed jiffaċilitaw ġestjoni aħjar tal-iskart, tnaqqis fl-użu tal-ilma, vjaġġar aktar sostenibbli lejn il-post tax-xogħol u ħafna aspetti oħra tal-ambjent tax-xogħol.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tim tal-EMAS fl-indirizz elettroniku li ġej

Contact: 

Billi tistrieħ fuq l-impenn ta' kull wieħed u waħda mill-impjegati u fuq l-appoġġ tas-servizzi kollha tagħha, l-EMAS tipprovdi l-qafas biex il-Parlament Ewropew inaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tiegħu stess u jiffranka r-riżorsi għall-ġenerazzjonijiet futuri. Bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Parlament qed jistudja wkoll il-politiki tiegħu li jħarsu 'l quddiem dwar in-newtralità karbonika, u kif għandu jmexxi bl-eżempju fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.