Il-Gruppi Politiċi tal-Parlament Ewropew 

Il-Membri tal-Parlament Ewropew jinġabru fi gruppi politiċi – m'humiex mqassma skont in-nazzjonalità tagħhom, imma skont l-affiljazzjoni politika tagħhom. Bħalissa hemm 7 gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew.

Biex ikun iffurmat grupp politiku hemm bżonn ta' mill-inqas 23 Membru, u fil-grupp irid ikun rappreżentat mhux inqas minn kwart tal-Istati Membri Membru ma jistax ikun f'iktar minn grupp politiku wieħed.

Uħud mill-Membri ma jkunu jagħmlu parti minn l-ebda grupp politiku, u dawn jissejħu Membri mhux affiljati.

Il-Gruppi Politiċi tal-Parlament Ewropew

Kull grupp politiku jieħu ħsieb l-organizzazzjoni interna tiegħu billi jaħtar President (jew żewġ Kopresidenti fil-każ ta' wħud mill-gruppi), bureau u segretarjat

Il-postijiet assenjati lill-Membri fil-Kamra jkunu deċiżi skont l-affiljazzjoni politika, mix-xellug għal-lemin, bi ftehim mal-Presidenti tal-gruppi.

Qabel kull votazzjoni fis-seduta plenarja, il-gruppi politiċi jiflu bir-reqqa r-rapporti mfassla mill-kumitati parlamentari u jressqulhom l-emendi.

Il-pożizzjoni adottata mill-grupp politiku tiġi definita permezz ta' diskussjoni fi ħdan il-grupp. L-ebda Membru ma jista' jkun mġiegħel jivvota b'mod partikulari.