Il-Baġit: Kif il-Parlament Ewropew jisfrutta bl-aħjar mod il-finanzjament annwali tiegħu 

Grazzi għall-baġit annwali tiegħu, il-Parlament kapaċi jsostni l-ħidma tas-705 Membru tiegħu u jopera b'24 lingwa differenti. Dan il-baġit jirrappreżenta l-20 % tan-nefqa amministrattiva totali tal-istituzzjonijiet tal-UE, li rispettivament tirrappreżenta biss 1.2 % tal-baġit ġenerali tal-UE. Il-maġġoranza l-kbira tal-finanzjament tal-UE tiġi investita direttament fl-Istati Membri.

Baġit Parlament Ewropew fl-2021

Baġit tal-Unjoni Ewropea

Dan il-baġit jinkludi:
 • 95% : Baġit operattiv tal-Unjoni Ewropea ( Finanzjament tal-politiki mwettqa fil-livell tal-UE )
 • 5% : Baġit amministrattiv tal-istituzzjonijiet Ewropej ( 1/5 minnu għall-Parlament Ewropew )

Baġit tal-Parlament Ewropew

Il-baġit tal-Parlament jirrappreżenta 1% tal-baġit ġenerali tal-UE

 • Attivitajiet politiċi:

  • Membri : 20%
  • Attivitajiet tal-gruppi / partiti / fondazzjonijiet politiċi : 6%
 • Spejjeż operattivi:

  • IT : 7%
  • Bini : 12%
  • Amministrazzjoni : 3%
 • Persunal:

  • Aġenti kuntrattwali u servizzi lingwistiċi : 8%
  • Spejjeż tal-persunal : 34%
  • Spejjeż oħra relatati mal-persunal : 3%
 • Kom.:

  • Komunikazzjoni : 6%

Dawn il-kategoriji jintużaw fir-rapport tas-Segretarju Ġenerali lill-Bureau tal-Parlament dwar l-abbozz preliminari tal-estimi.

Il-perċentwali jistgħu ma jammontawx għal 100 % minħabba l-uċu ta' ċifri approssimati.

Kif jiġi deċiż il-baġit

Normalment, il-proċedura biex jitfassal il-baġit tal-Parlament tibda fi Frar. Is-Segretarju Ġenerali jressaq proposta, fejn jiddefinixxi l-prijoritajiet u r-riżorsi għas-sena ta' wara. Il-Bureau, li huwa magħmul mill-President u l-14-il Viċi President, juża din il-proposta bħala l-bażi biex jadotta l-abbozz preliminari tal-estimi u jippreżentah lill-Kumitat għall-Baġits.

Wieħed mill-membri tal-Kumitat - magħruf bħala r-Rapporteur dwar il-Baġit - jinħatar biex ifassal rapport li jiddeskrivi l-prijoritajiet ta' ħidma tal-Parlament u jipproponi kemm għandhom jintefqu flus fuqhom. L-ewwel, il-Kumitat għall-Baġits jivvota dwar ir-rapport u mbagħad jivvotaw dwaru l-Membri kollha tal-PE waqt sessjoni plenarja, normalment f'Mejju. Dawn l-estimi mbagħad jiġu inkorporati fl-abbozz ta' baġit tal-UE għas-sena ta' wara, li jiġi emendat u adottat mill-Membri tal-PE waqt sessjoni plenarja sa mhux aktar tard minn Diċembru.