Welkom bij het Europees Parlement 

Het Europees Parlement is een belangrijk forum voor politieke discussie en besluitvorming op EU-niveau. De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks gekozen door kiezers in alle lidstaten om de belangen van de burgers in het wetgevingsproces van de Europese Unie te vertegenwoordigen en erop toe te zien dat andere EU-instellingen democratisch te werk gaan.

Bevoegdheden en procedures 

Het Parlement treedt op als medewetgever, en is samen met de Raad bevoegd om wetgevingsvoorstellen aan te nemen en te wijzigen en om over de EU-begroting te besluiten. Ook houdt het Parlement toezicht op de werkzaamheden van de Commissie en andere EU-organen en werkt het samen met nationale parlementen van de EU-landen om hun inbreng te verzekeren. Zie hier hoe dit allemaal in zijn werking gaat.

Organisatie en werkzaamheden 

Verdiep u in de dagelijkse werking van een internationale, meertalige, politieke instelling als het Europees Parlement. Kom meer te weten over de procedures, de werkplekken, de mensen die de Parlementsleden ondersteunen en de EP-begroting.

Democratie en mensenrechten 

Het Parlement ziet het niet alleen als zijn taak om de democratische besluitvorming in Europa te bevorderen, maar ook om de strijd voor democratie, de vrijheid van meningsuiting en eerlijke verkiezingen overal ter wereld te ondersteunen. Kom meer te weten over hoe het Parlement zich sterk maakt voor de mensenrechten wereldwijd.

Vroeger 

Dankzij opeenvolgende aanpassingen van de Europese verdragen waardoor alsmaar meer invloed werd toegekend aan het enige rechtstreeks verkozen orgaan van de EU, heeft het Parlement langzaam maar zeker steeds meer bevoegdheden gekregen. Zie hoe het Parlement zich geleidelijk heeft ontwikkeld tot een belangrijke speler in het besluitvormingsproces van de EU.

Het Parlement heeft door de jaren heen en aan de hand van opeenvolgende wijzigingen in de Europese verdragen aanzienlijke wetgevings- en begrotingsbevoegdheden gekregen, die het in staat stellen om, samen met de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in de Raad, de richting van het Europese project te bepalen. Daarbij streeft het Parlement ernaar de democratie en de mensenrechten te bevorderen – niet alleen in Europa, maar ook in de rest van de wereld.

Picture of the European Parliament building    
 

Tot uw dienst

Blijf op de hoogte van het Parlement en laat van je horen: stel ons een vraag, dien een verzoekschrift in, zoek documenten, solliciteer voor een stage, neem contact op met het informatiebureau in uw land en meer.

Reglement

Op grond van artikel 232 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft het Europees Parlement zijn Reglement van orde vastgesteld. Dit reglement bevat alle regels voor de interne organisatie en werking van het Parlement.