human rights in the eu    
 

Democratie en mensenrechten 

Het Europees Parlement heeft een reputatie opgebouwd als toegewijd voorvechter van de grondrechten van het volk en van de democratie.

In de enige EU-instelling waarvan de leden rechtstreeks worden verkozen, strijden de Parlementsleden tegen nieuwe en oude aanvallen op de essentiële vrijheden.

Bescherming van de grondrechten in de Unie 

Grondrechten zijn van toepassing op alle mensen in de EU, ongeacht hun status of herkomst.

Sommige van deze rechten zijn zo oud als Europa zelf: het recht op leven en op vrijheid, de vrijheid van gedachte en van meningsuiting.

Andere rechten moesten worden geherdefinieerd om met hun tijd mee te gaan. De bescherming van persoonsgegevens of het verbod op het klonen van mensen kwamen zowat vier decennia geleden niet op in het hoofd van de eerste verkozen EP-leden.

Verdediging van de mensenrechten buiten de EU 

Het Europees Parlement is van mening dat de grondrechten van het volk niet stoppen aan de grenzen van de EU.

De EP-leden brengen geregeld – afzonderlijk of eensgezind – mensenrechtenkwesties in derde landen ter sprake. Omdat deze rechten als universele rechten worden beschouwd, wordt op dezelfde manier gereageerd ongeacht of de schending plaatsvindt in Myanmar/Birma, op ongeveer 8 000 kilometer, of in Belarus, dat aan de Unie grenst.

In de strijd voor mensenrechten heeft het Europees Parlement ook vele prominente mensenrechtenactivisten uitgenodigd.

Malala Yousafzai, Pakistaans voorvechter voor onderwijs aan kinderen, jezidivrouwen die zijn gevangengenomen door Islamitische Staat in Irak, een arts uit de Democratische Republiek Congo, politieke gevangenen uit Latijns-Amerika: zij hebben allemaal hun stem laten horen in het Europees Parlement.

Ondersteuning van democratie wereldwijd 

Het behoud van de democratie is een essentieel aspect van dit streven, als geformuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: "De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering."

De EP-leden verdedigen democratieën over de hele wereld. Sommigen hebben ver gereisd om verkiezingen waar te nemen, om te bemiddelen bij conflicten en om parlementen in hun ontwikkeling te ondersteunen.

In de oprichtingsteksten van de EU staat dat de Unie in haar geheel de democratische beginselen in haar buitenlands beleid moet verdedigen. Bovendien liggen deze thema's de leden van het Europees Parlement nog om een andere reden na aan het hart: zij hebben verkiezingen en campagnes meegemaakt, democratie is voor hen een persoonlijke kwestie.

sakharov banner    
 

De Sacharovprijs

Lees over de winnaars van de Sacharovprijs van het Parlement, die sinds 1988 aan opmerkelijke verdedigers van de mensenrechten wordt uitgereikt als erkenning.