Welkom in het   Europees Parlement 

Makkelijk te lezen versie
In een makkelijk te lezen versie staat informatie die voor iedereen gemakkelijk te begrijpen is.

 
De voorkant van het Parlementsgebouw in Straatsburg en wapperende vlaggen van de EU-landen        

Het Europees Parlement

Het Parlement spreekt namens de 450 miljoen mensen die in de Europese Unie wonen.

De Europese Unie wordt ook wel de EU genoemd.

Mensen in de EU kiezen 720 personen om voor hen in het Parlement te spreken en te beslissen.

De leden van het Europees Parlement noemen we EP-leden.

De EP-leden kijken naar plannen voor nieuwe EU-wetten.

De EP-leden veranderen wetten om ze beter te maken.

De EP-leden controleren hoe de EU werkt.

De plenaire vergadering in de grote vergaderzaal in Straatsburg        

Wat doet het Europees Parlement?

Het Parlement neemt nieuwe EU-wetten aan samen met de Raad.

In de Raad komen de regeringen van alle EU-landen samen.

Het Parlement en de Raad beslissen ook over het geld dat de EU kan uitgeven.

Het Parlement controleert het werk van alle organisaties die ervoor zorgen dat de EU haar werk kan doen.

De EP-leden beslissen mee over economische afspraken die de EU maakt met landen buiten de EU.

De EP-leden stemmen door hun hand op te steken in de grote vergaderzaal in Straatsburg        

Hoe werkt het Europees Parlement?

Fracties

De meeste EP-leden werken in politieke groepen. Dit zijn de fracties.

In deze fracties zitten EP-leden uit verschillende landen en verschillende politieke partijen.

Ze zitten samen in een fractie omdat ze dezelfde doelen hebben.

Commissies

Het Parlement heeft twintig vaste commissies.

In deze commissies komen een aantal EP-leden samen.

De Europese Commissie doet voorstellen voor nieuwe EU-wetgeving.

De commissies van het Parlement bespreken deze voorstellen om ze te verbeteren.

Ze stemmen over elk voorstel: voor of tegen.

Plenaire vergaderingen

Daarna komt het hele Parlement samen in een plenaire vergadering.

Bij een plenaire vergadering zijn alle EP-leden aanwezig.

Ze zeggen wat ze goed of slecht vinden aan nieuwe wetten en stemmen hierover.

De EP-leden kiezen een van hen als voorzitter van het Parlement. Hij of zij kan namens het Parlement spreken.

De Voorzitter leidt ook de plenaire vergaderingen.

De Voorzitter wordt gekozen voor twee jaar en een half.

Iemand stopt een stembiljet in een stembus        

Laat je stem horen

Je kan stemmen op mensen die u in het Parlement vertegenwoordigen.

Om de vijf jaar zijn er in alle EU-landen verkiezingen voor het Europees Parlement.

Een dame houdt haar smartphone vast voor het belangrijkste gebouw van het Europees Parlement in Brussel        

Meer weten

Het Parlement heeft minstens één bureau in elk EU-land.

Je kan deze bureaus bezoeken.

Het Parlementsgebouw in Straatsburg vanaf de overkant van het kanaal        

Het Europees Parlement bezoeken

Je kan het Parlement bezoeken in Straatsburg en in Brussel.