Vroeger 

Het Europees Parlement is in de loop der jaren aanzienlijk geëvolueerd, door aan belang te winnen met een gestage toename van bijkomende verantwoordelijkheden. Terwijl zijn voorganger, de Vergadering, er slechts was om toezicht te houden, is het huidige Parlement de enige rechtstreeks verkozen instelling van de EU, belast met de behartiging van de belangen van de bevolking. Naast de vormgeving en de besluitvorming over nieuwe wetgeving is het ook verantwoordelijk voor de controle van de EU-instellingen en de bevordering van de mensenrechten binnen en buiten Europa. In deze rubriek vindt u meer informatie over hoe het Parlement zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld.

Vorige verkiezingen 

Sinds 1979 worden EP-leden verkozen middels rechtstreekse verkiezingen in de EU-lidstaten. Bekijk de uitslagen van de laatste verkiezingen, alsook historische gegevens over de politieke samenstelling van het Parlement, opkomstpercentages en het percentage vrouwelijke EP-leden.

Het EP en de Verdragen 

De wijzigingen die aan de Europese Verdragen zijn aangebracht, hebben ervoor gezorgd dat het Parlement geleidelijk meer bevoegdheden heeft gekregen. Lees meer over de ontwikkeling van het primaire recht van de Unie en de gevolgen ervan voor het Parlement.

Historisch archief 

Bekijk historische bronnen, artikelen en studies om te ontdekken op welke manier het Parlement bijdraagt aan de Europese integratie.

in the past     
 

Tijdlijn Europees Parlement

Bekijk onze tijdlijn om te zien hoe het Europees Parlement in de loop der jaren is geëvolueerd en bekijk de foto's en video's van de historische gebeurtenissen die het Parlement hebben gevormd.

Historisch Archief

Het historisch archief is sinds zijn oprichting in 1952 de officiële archivaris van het Europees Parlement, met een unieke, door de historische bibliotheek bewaarde collectie boeken en tijdschriften over de Europese integratiegeschiedenis.