Verdrag van Parijs 

Ondertekening van het Verdrag van Parijs
 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) werd in Parijs ondertekend door België, Frankrijk, Italië, de Bondsrepubliek Duitsland, Luxemburg en Nederland. Het Verdrag werd gesloten voor een periode van 50 jaar. De leden van de Europese Parlementaire Assemblee werden door hun eigen nationale parlement aangewezen. De Assemblee had het recht om de Hoge Autoriteit (de voorloper van de huidige Commissie) te ontslaan.

  • Ondertekend in: Parijs (Frankrijk) op 18 april 1951
  • Inwerkingtreding: 23 juli 1952
  • Verlopen: 23 juli 2002