Organisatie en werkzaamheden 

Het Europees Parlement is een veelzijdige en grote politieke instelling met een groot aantal werknemers en een uitgebreid reglement. Lees meer over het reilen en zeilen van het Europees Parlement.

Organisatie 

Kom meer te weten over de rol en functies van de voorzitter van het Europees Parlement, de fracties, commissies, delegaties, diverse politieke organen en informele groepen EP-leden.

Werking van de plenaire vergadering 

De plenaire vergaderingen vormen het hoogtepunt van de politieke activiteiten van het Parlement. Tijdens deze vergaderingen nemen de EP-leden wetgeving aan en wordt er gedebatteerd. Lees meer over het verloop van een plenaire vergadering.

De begroting van het EP 

Lees welke kosten de werking van het Europees Parlement met zich meebrengt.

Meertaligheid 

Bij zijn dagelijkse werkzaamheden maakt het Parlement gebruik van alle 24 officiële talen van de EU. Wat betekent dit in de praktijk?

Secretariaat-generaal 

De werkzaamheden van de EP-leden worden ondersteund door een administratie die technische en andere deskundige bijstand verleent. Lees meer.

Ecologische voetafdruk 

Het Parlement streeft ernaar zijn eigen CO2-voetafdruk voortdurend te verbeteren en duurzaam gebruik te maken van natuurlijke rijkdommen. Lees meer over het milieubeheersysteem van het Europees Parlement.