Meertaligheid in het Europees Parlement 

In het Europees Parlement zijn alle talen even belangrijk. De parlementaire documenten worden in alle officiële talen van de Europese Unie (EU) gepubliceerd en de leden van het Europees Parlement (EP-leden) hebben het recht in de officiële taal van hun keuze te spreken en schrijven. Op deze manier wordt ook gewaarborgd dat iedereen de werkzaamheden van het Parlement kan volgen.

De Europese Unie heeft haar grote verscheidenheid aan talen en culturen altijd als een troef gezien.
Meertaligheid is de weerspiegeling van deze culturele en taalkundige verscheidenheid en is stevig verankerd in de Europese verdragen. Dankzij het respect voor meertaligheid zijn de Europese instellingen ook toegankelijker en transparanter voor alle burgers van de Unie. Dit is van cruciaal belang voor een geslaagde democratische werking van de EU.

Het Europees Parlement onderscheidt zich van de andere EU-instellingen door zijn verplichting de grootst mogelijke mate van meertaligheid te waarborgen. Iedere Europese burger heeft het recht zich verkiesbaar te stellen voor het Europees Parlement. Het zou daarom onredelijk zijn van de EP-leden te vragen één van de vaker gebruikte talen, zoals het Frans of Engels, perfect te beheersen. Het recht van elk lid in zijn of haar eigen taal te spreken, debatten te volgen en parlementaire stukken te lezen en schrijven wordt uitdrukkelijk in het Reglement van het Parlement erkend.

Alle EU-burgers moeten wetgeving die op hen betrekking heeft in de taal van hun eigen land kunnen lezen. Als medewetgever heeft het Europees Parlement ook de taak ervoor te zorgen dat de taalkundige kwaliteit van alle wetten die het goedkeurt in alle officiële talen onberispelijk is.

Europeanen hebben volgens Europese wetgeving het recht in hun eigen taal de werkzaamheden van het Parlement te volgen, vragen te stellen en antwoorden te krijgen.

De in het Europees Parlement gebruikte talen

Wat hebben we een lange weg afgelegd sinds eind jaren 1950, toen er in de instellingen van de Europese Gemeenschappen slechts vier talen werden gesproken! Vandaag worden er in het Europees Parlement wel 24 officiële talen gebruikt, wat een enorme taalkundige uitdaging vormt.

Iedere keer dat nieuwe lidstaten zich bij de EU aansloten, is het aantal officiële talen uitgebreid.

Officiële EU-taal sinds …

 • Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 1958
 • Deens, Engels 1973
 • Grieks 1981
 • Portugees, Spaans 1986
 • Fins, Zweeds 1995
 • Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slowaaks, Tsjechisch 2004
 • Bulgaars, Iers, Roemeens 2007
 • Kroatisch 2013

De officiële EU-talen zijn vastgelegd in een verordening. Na iedere toetreding wordt deze aangepast en worden de nieuwe officiële talen toegevoegd. Alle officiële talen hebben een gelijke status.

Met 24 officiële talen zijn in totaal 552 combinaties mogelijk, aangezien elke taal in 23 andere talen kan worden vertaald. Om deze uitdaging aan te kunnen, heeft het Europees Parlement uiterst efficiënte diensten voor vertolking, vertaling en revisie van juridische teksten opgericht. Er zijn zeer strenge regels opgesteld om ervoor te zorgen dat deze diensten soepel en tegen redelijke kosten functioneren.

Vertaling

De vertaaldienst van het Europees Parlement maakt meertalige schriftelijke en elektronische communicatie mogelijk in alle officiële talen van de Europese Unie. De dienst is onmisbaar voor de transparantie van het wetgevings- en begrotingsproces van de EU en brengt de EU dichter bij de burger.

Bij het directoraat-generaal Vertaling werken ongeveer 1 140 mensen, waaronder meer dan 600 vertalers. Het behoort daarmee tot de grootste werkgevers in zijn soort.

Vertolking

Een getrouwe en simultane omzetting van de toespraken van de parlementsleden in alle officiële talen: dat is de belangrijkste taak van de tolken van het Europees Parlement. Er wordt gezorgd voor vertolking bij alle meertalige vergaderingen van de officiële organen van de instelling.

Het directoraat-generaal Logistiek en Vertolking voor Conferenties van het Europees Parlement heeft ongeveer 270 tolken in vaste dienst en kan rekenen op een reserve van ongeveer 1500 externe geaccrediteerde tolken, waarop regelmatig een beroep wordt gedaan.

Meertaligheid - Wetgevingsbesluiten

De regelgeving die door het Europees Parlement wordt aangenomen heeft betrekking op meer dan 447 miljoen burgers uit 27 landen met 24 officiële talen: ze moet identiek en zo duidelijk mogelijk zijn in alle talen. Het toezicht op de taalkundige en juridische kwaliteit van de teksten is de verantwoordelijkheid van de jurist-linguïsten van het Parlement.

De jurist-linguïsten van het Parlement staan tijdens de gehele wetgevingsprocedure in voor de hoogst mogelijke kwaliteit van de wetgevingsteksten in alle EU-talen. Om ervoor te zorgen dat de politieke wil van het Parlement wordt omgezet in kwalitatief hoogstaande wetsteksten, zijn de jurist-linguïsten betrokken bij alle fasen van de wetgevingsprocedure.

Het werk wordt verricht door een team van 75 jurist-linguïsten en bestaat meer bepaald uit:

 • het assisteren van parlementsleden en commissiesecretariaten, zowel wat tekstredactie als wat procedures betreft, vanaf de eerste opstelling van de teksten tot de aanneming ervan in de plenaire vergadering;
 • het voorbereiden en publiceren van wetgevingsteksten die ter goedkeuring aan de parlementaire commissies en de plenaire vergadering van het Parlement worden voorgelegd, daarbij zorgend voor de hoogst mogelijke kwaliteit van de verschillende taalversies van de amendementen in de verslagen, en voor een vlot verloop van de procedure;
 • de technische voorbereiding van amendementen die in de plenaire vergadering worden ingediend en de publicatie van alle aangenomen teksten op de dag van de stemming in de plenaire vergadering;
 • de definitieve opstelling van de wetgevingsbesluiten, in samenwerking met de jurist-linguïsten van de Raad.