Commissies van het Europees Parlement 

Om de werkzaamheden van de plenaire vergaderingen van het Parlement voor te bereiden, zijn de leden verdeeld in een aantal gespecialiseerde vaste commissies. Er zijn twintig parlementaire commissies. Elke commissie bestaat uit 25 tot 81 leden en heeft een voorzitter, een bureau en een secretariaat.

De politieke samenstelling van de commissies is dezelfde als die van de plenaire vergadering. In de commissies worden wetsvoorstellen en initiatiefverslagen opgesteld, geamendeerd en aangenomen.

Zij behandelen de voorstellen van de Commissie en de Raad en in voorkomend geval stellen zij een verslag op dat in de plenaire vergadering wordt ingediend.

Het Parlement kan ook tijdelijke bijzondere commissies en enquêtecommissies instellen om schendingen of slechte toepassingen van EU-wetten te onderzoeken.