Delegaties van het Europees Parlement 

De delegaties van het Europees Parlement onderhouden contacten en wisselen informatie uit met parlementen uit derde landen. Via zijn delegaties draagt het Europees Parlement bij aan de vertegenwoordiging van de Europese Unie in het buitenland en aan de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid en democratie, de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat.

Er bestaan verschillende soorten delegaties: gemengde parlementaire commissies, parlementaire samenwerkingscomités, overige interparlementaire delegaties en delegaties in multilaterale parlementaire vergaderingen.