Leden van het Europees Parlement 

Het Europees Parlement telt 751 leden die in de 28 lidstaten van de uitgebreide Unie werden gekozen. Sinds 1979 worden de leden via rechtstreekse algemene verkiezingen voor een periode van vijf jaar gekozen.

Alle afgevaardigden in de grote vergaderzaal tijdens een plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg.  

Elk land stelt zelf zijn verkiezingsstelsel vast, maar moet gelijkheid van mannen en vrouwen en stemgeheim waarborgen. De Europese verkiezingen vinden plaats op basis van evenredige vertegenwoordiging.

De zetels worden aan de hand van de bevolkingsaantallen van de lidstaten verdeeld. Iets meer dan een derde van de leden van het Europees Parlement zijn vrouwen. De leden verenigen zich in fracties naar politieke voorkeur, en niet naar nationaliteit.