Voorzitter van het Europees Parlement 

De voorzitter wordt gekozen voor twee en een half jaar, d.w.z. voor een halve zittingsperiode, en kan worden herkozen. De voorzitter vertegenwoordigt het Europees Parlement naar buiten toe en in de betrekkingen met de andere Europese instellingen.

De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden van het Parlement en zijn organen, zit de debatten in de plenaire vergaderingen voor, en ziet erop toe dat het Reglement van het Parlement wordt nageleefd.

Bij de opening van elke vergadering van de Europese Raad zet de voorzitter van het Europees Parlement het standpunt van het Parlement uiteen over specifieke onderwerpen, over de agendapunten en wat het Parlement daaromtrent bezig houdt.

De voorzitter ondertekent de begroting van de Europese Unie nadat zij door het Parlement is goedgekeurd, waardoor de begroting in werking treedt. Alle wetgeving die volgens de gewone wetgevingsprocedure tot stand is gekomen, wordt zowel door de voorzitter van het EP als de voorzitter van de Raad getekend.