Secretariaat-generaal 

Het Bureau stelt het organigram van het Secretariaat-generaal op, alsook de regelingen betreffende de interne administratieve positie van de ambtenaren en andere personeelsleden. Het personeel van het Secretariaat-generaal bestaat voor het merendeel uit ambtenaren uit alle landen van de Europese Unie die na een vergelijkend examen zijn aangeworven. Zij zijn in dienst van het Europees Parlement.

Het Secretariaat-generaal heeft tot taak het wetgevingswerk te coördineren en de plenaire vergaderingen en de overige vergaderingen te organiseren. Het voorziet tevens in technische en specialistische hulp voor de organen van het Parlement en de Parlementsleden om hen te ondersteunen in de uitoefening van hun mandaat. Het Europees Parlement moet ook toezien op "volledige meertaligheid" bij alle plenaire vergaderingen en bij alle overige vergaderingen.

Contact: 

 • Brussel 
  Contact data:  
  • Address:

   Rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60
   B-1047 Bruxelles - B-1047 Brussel
   Building: SPAAK 11B11

  • +32 2 28 4 21 11 (BE) 
 • Luxemburg 
  Contact data:  
  • Address:

   Plateau du Kirchberg
   B.P. 1601
   L-2929 Luxembourg
   Building: ADENAUER 07A017

  • +352 4300 17 (LU) 
 • Straatsburg 
  Contact data:  
  • Address:

   1, Avenue du Président Robert Schuman
   CS 91024
   F-67070 Strasbourg cedex
   Building: WEISS 14071

  • +33 3 88 17 40 17 (FR)