Witamy w Parlamencie Europejskim 

Parlament Europejski jest ważnym forum debaty politycznej i podejmowania decyzji na szczeblu UE. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani bezpośrednio przez wyborców we wszystkich państwach członkowskich, aby reprezentować ich interesy w procesie stanowienia prawa UE i pilnować, żeby inne instytucje UE pracowały demokratycznie.

Uprawnienia i procedury 

Parlament jest współustawodawcą, dzieląc z Radą uprawnienia do przyjmowania i zmiany wniosków ustawodawczych, a także do podejmowania decyzji dotyczących budżetu UE. Nadzoruje również prace Komisji i innych organów UE, a także współpracuje z parlamentami narodowymi państw członkowskich UE, aby uwzględniać ich stanowiska. Zobacz, jak to wszystko funkcjonuje.

Organizacja i zasady 

Dowiedz się, jak funkcjonuje na co dzień międzynarodowa, wielojęzyczna i polityczna instytucja, jaką jest Parlament Europejski. Zapoznaj się z procedurami, miejscami pracy, ludźmi wspomagającymi posłów, a także z budżetem PE.

Demokracja i prawa człowieka 

Parlament odgrywa rolę nie tylko w propagowaniu demokratycznego podejmowania decyzji w Europie, ale także we wspieraniu walki o demokrację, wolność wypowiedzi i uczciwe wybory na całym świecie. Dowiedz się, co robi Parlament, żeby wspierać prawa człowieka na świecie.

Historia 

Parlament stopniowo zdobywał coraz szersze uprawnienia wraz z kolejnymi zmianami w traktatach europejskich, które nadawały coraz większe znaczenie temu jedynemu bezpośrednio wybieranemu organowi UE. Zobacz, jak Parlament stopniowo stał się kluczowym podmiotem w unijnym procesie podejmowania decyzji.

W wyniku kolejnych zmian w europejskich traktatach Parlament z upływem lat zdobył znaczące uprawnienia ustawodawcze i budżetowe, które umożliwiają mu – na równi z przedstawicielami rządów państw członkowskich zasiadającymi w Radzie – określanie kierunku, w jakim zmierza europejski projekt. W działaniach tych Parlament stara się propagować demokrację i prawa człowieka – nie tylko w Europie, ale także na całym świeci.

Picture of the European Parliament building    
 

Do Waszych usług

Trzymaj rękę na parlamentarnym pulsie i spraw, by Twój głos został usłyszany: zadaj pytanie, złóż petycję, znajdź potrzebne dokumenty, zgłoś się na staż lub skontaktuj się z Parlamentem w Polsce.

Regulamin

Artykuł 232 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że Parlament Europejski przyjmuje swój Regulamin. Regulamin ten jest zbiorem wewnętrznych zasad organizacji i działania Parlamentu.