human rights in the eu    
 

Demokracja i prawa człowieka 

Parlament Europejski zyskał sobie opinię zaangażowanego obrońcy praw podstawowych i demokracji.

W jedynej instytucji UE, której członkowie są wyłaniani w wyborach bezpośrednich, posłowie prowadzą walkę z nowymi i trwającymi od dawna atakami na podstawowe wolności.

Ochrona praw podstawowych w Unii 

Prawa podstawowe przysługują wszystkim ludziom w UE bez względu na ich status lub pochodzenie.

Niektóre z tych swobód są równie stare jak Europa: prawo do życia i wolności, swoboda myśli i wypowiedzi.

Inne trzeba jednak ponownie zdefiniować, by iść z duchem czasu. Ochrona danych osobowych lub zakaz klonowania ludzi nie były przedmiotem troski pierwszych posłów do PE wybranych blisko czterdzieści lat temu.

Obrona praw człowieka poza UE 

Parlament Europejski uważa, że podstawowe prawa człowieka obowiązują również poza granicami UE.

Posłowie do PE regularnie zabierają głos, indywidualnie lub wspólnie, w sprawie kwestii związanych z prawami człowieka w państwach spoza UE. Z uwagi na to, że wspomniane prawa są uznawane za powszechne, reakcja jest taka sama, niezależnie od tego, czy do naruszenia dochodzi w Mjanmie/Birmie, oddalonej o 8000 km, czy na Białorusi, która graniczy z UE.

Walka o prawa człowieka przywiodła także do Parlamentu Europejskiego wielu wybitnych obrońców tych praw.

Malala Yousafzai, pakistańska działaczka walcząca o prawo dzieci do nauki, jazydzkie kobiety więzione przez Państwo Islamskie w Iraku, lekarz z Demokratycznej Republiki Konga, więźniowie polityczni z Ameryki Łacińskiej: wszyscy zabrali głos w Parlamencie.

Wspieranie demokracji na całym świecie 

Wspieranie demokracji jest kluczowym elementem tych działań wyrażonym w Powszechnej deklaracji praw człowieka: „Wola ludu jest podstawą władzy rządu.”

Posłowie do PE bronią systemów demokratycznych na całym świecie. Niektórzy z nich podróżują w odległe regiony, by obserwować wybory, prowadzić mediacje w konfliktach i wspierać nowo powstałe parlamenty.

Akty założycielskie UE wymagają, by Unia jako całość broniła zasad demokratycznych w ramach swojej polityki zagranicznej. Jednak starania te są jeszcze bliższe Parlamentowi Europejskiemu: dla posłów do PE, którzy uczestniczyli w wyborach i kampaniach, demokracja jest sprawą osobistą.

sakharov banner    
 

Nagroda im. Sacharowa

Zapoznaj się z informacjami o laureatach nagrody im. Sacharowa przyznawanej od 1988 r. przez Parlament Europejski osobom, które wyróżniły się jako obrońcy praw człowieka.