Witamy w  Parlamencie Europejskim 

Tekst łatwy do czytania
W tekście łatwym do czytania można bez problemu zrozumieć wszystkie informacje.

 
Budynek Parlamentu w Strasburgu z przodu. Powiewające flagi państw Unii Europejskiej        

Parlament Europejski

Parlament reprezentuje 450 milionów mieszkańców Unii Europejskiej.

Unia Europejska nazywa się też UE.

Ludzie w Unii Europejskiej głosują na 705 członków Parlamentu. Członkowie reprezentują ich w Parlamencie.

Członków Parlamentu Europejskiego nazywamy posłami.

Posłowie analizują propozycje nowych przepisów Unii Europejskiej.

Posłowie zmieniają przepisy. Posłowie chcą je ulepszyć.

Posłowie kontrolują funkcjonowanie Unii Europejskiej.

Widok największej sali spotkań Parlamentu w Strasburgu        

Co robi Parlament Europejski

Parlament przyjmuje nowe przepisy razem z Radą.

W Radzie są ministrowie z państw Unii Europejskiej.

Parlament i Rada decydują też o budżecie Unii Europejskiej. Budżet to pieniądze Unii Europejskiej.

Parlament kontroluje pracę różnych organizacji. Organizacje pomagają funkcjonować Unii Europejskiej.

Posłowie głosują nad umowami handlowymi. Unia Europejska zawiera umowy z państwami spoza Unii Europejskiej.

Posłowie głosują w sali spotkań Parlamentu w Strasburgu. Posłowie podczas głosowania podnoszą rękę        

Jak działa Parlament Europejski

Grupy polityczne

Większość posłów pracuje w grupach politycznych.

W grupach politycznych są posłowie z różnych krajów. Posłowie należą do różnych partii politycznych.

Grupy polityczne mają wspólne cele.

Komisje

W Parlamencie jest 20 stałych komisji.

Posłowie pracują w komisjach.

Komisja Europejska proponuje nowe przepisy Unii Europejskiej.

Komisje dyskutują nad propozycjami przepisów. Chcą je ulepszyć.

Komisje głosują nad ulepszeniami przepisów.

Spotkania całego Parlamentu

Posłowie głosują nad nowymi przepisami. Przyjmują je albo odrzucają.

Na spotkaniu są wszyscy posłowie.

Posłowie dyskutują i głosują nad nowymi przepisami.

Posłowie wybierają przewodniczącego. Przewodniczący reprezentuje Parlament.

Przewodniczący kieruje spotkaniami całego Parlamentu.

Posłowie wybierają przewodniczącego na 2,5 roku.

Osoba wrzucająca głos do skrzynki wyborczej        

Zagłosuj

Możesz głosować na swoich przedstawicieli w Parlamencie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego są co 5 lat.

Kobieta stoi przed głównym budynkiem Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Kobieta trzyma telefon komórkowy        

Dowiaduj się o pracy Parlamentu

W każdym państwie członkowskim Parlament ma przynajmniej 1 biuro informacyjne.

Możesz odwiedzać biura Parlamentu.

Widok budynku Parlamentu w Strasburgu z drugiego brzegu rzeki        

Odwiedź Parlament Europejski.

Możesz odwiedzić Parlament Europejski w Brukseli i Strasburgu.