Przywracanie do życia historii Parlamentu Europejskiego 

Archiwa historyczne zawierają szereg źródeł historycznych, artykułów i analiz, które umożliwią Państwu powrót do historii integracji europejskiej i odkrywanie roli, jaką w tym procesie odegrał Parlament Europejski.

Zbiory obejmują około pięciu milionów dokumentów elektronicznych, począwszy od 1952 r., kiedy powstało – jako poprzednik Parlamentu Europejskiego – Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, aż po ostatnie kadencje parlamentarne.

Dokumentacja ta dotyczy działalności ustawodawczej, politycznej i administracyjnej Parlamentu. Są to zdjęcia, plakaty, nagrania dźwiękowe, gdzie zarejestrowano co wydarzyło się na posiedzeniach plenarnych, nad czym pracowały poszczególne komisje i jak przebiegała współpraca Parlamentu z pozostałymi instytucjami europejskimi.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 każdy może uzyskać dostęp do tych dokumentów. Mogą Państwo złożyć wniosek o dostęp do dokumentów na piśmie lub wystąpić z wnioskiem o wizytę naukową w naszej siedzibie w Luksemburgu.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej.

Contact: