Traktat paryski 

Podpisanie traktatu paryskiego
 

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS)

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) został podpisany w Paryżu przez Belgię, Francję, Włochy, Republikę Federalną Niemiec, Luksemburg i Holandię. Wszedł on w życie na okres 50 lat. Członkowie Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego byli wybierani przez parlamenty krajowe. Zgromadzenie miało prawo odwołania Wysokiej Władzy (poprzedniczki dzisiejszej Komisji).

  • Podpisanie: Paryż (Francja), 18 kwietnia 1951 r.
  • Wejście w życie: 23 lipca 1952 r.
  • Wygaśnięcie: 23 lipca 2002 r.