Organizacja 

Posłowie do PE pełnią różne funkcje i są członkami różnych formalnych lub nieformalnych grup w Parlamencie, które mają wpływ na prace instytucji. Dowiedz się więcej na ten temat.

Regulamin

rtykuł 232 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że Parlament Europejski przyjmuje swój Regulamin. Regulamin ten jest zbiorem wewnętrznych zasad organizacji i działania Parlamentu.