Budżet: W jaki sposób Parlament optymalnie wykorzystuje swoje roczne środki finansowe 

Parlament jest w stanie wspierać prace swych 705 posłów i działać w 24 różnych językach dzięki swojemu rocznemu budżetowi. Stanowi on jedną piątą ogółu wydatków administracyjnych wszystkich instytucji UE, co z kolei stanowi zaledwie 1,2 % budżetu ogólnego UE. Większość środków finansowych UE inwestuje się bezpośrednio w państwach członkowskich.

Budżet Parlamentu Europejskiego na rok 2018

Budżet Unii Europejskiej

Budżet ten obejmuje:
 • 94% : Budżet operacyjny Unii Europejskiej ( Finansowanie polityki realizowanej na szczeblu UE )
 • 6% : Budżet administracyjny instytucji europejskich ( Budżet Parlamentu Europejskiego stanowi 1/5 tej sumy )

Budżet Parlamentu Europejskiego

Budżet Parlamentu Europejskiego stanowi 1,2% budżetu ogólnego UE

 • Działalność polityczna :

  • Posłowie : 22%
  • Działalność grup, partii i fundacji politycznych : 6%
 • Koszty operacyjne :

  • IT : 7%
  • Budynki : 14%
  • Administracja : 3%
 • Personel :

  • Pracownicy kontraktowi i usługi językowe : 7%
  • Wydatki na personel : 34%
  • Inne wydatki związane z personelem : 3%
 • Komunikacja:

  • Komunikacja : 5%

Takie kategorie zastosowano w sprawozdaniu sekretarza generalnego dla Prezydium Parlamentu w sprawie wstępnego projektu preliminarza.

Suma wartości procentowych wynosi 101, ponieważ liczby zostały zaokrąglone.

W jaki sposób ustalany jest budżet?

Procedura sporządzania budżetu Parlamentu zazwyczaj rozpoczyna się w lutym. Sekretarz generalny przedstawia wniosek określający priorytety i zasoby na kolejny rok. Prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący i 14 wiceprzewodniczących, wykorzystuje wniosek jako podstawę do przyjęcia wstępnego projektu preliminarza, który następnie przedkłada Komisji Budżetowej.

Jeden z członków komisji – zwany sprawozdawcą ds. budżetu – zostaje wyznaczony do sporządzenia sprawozdania przedstawiającego priorytety prac Parlamentu i propozycje kwot pieniędzy, jakie należy na nie przeznaczyć. Najpierw Komisja Budżetowa przeprowadza głosowanie nad sprawozdaniem, a następnie wszyscy posłowie głosują nad nim podczas sesji plenarnej, zazwyczaj w maju. Preliminarz jest następnie włączany do projektu budżetu UE na następny rok, do którego posłowie wprowadzają zmiany i który przyjmują najpóźniej podczas sesji plenarnej w grudniu.