Tratatul de la Paris 

Semnarea Tratatului de la Paris 

Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui şi Oțelului (CECO)

Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui şi Oțelului (CECO) a fost semnat la Paris de Belgia, Franța, Italia, Republica Federală Germania, Luxemburg şi Țările de Jos. A intrat în vigoare pentru o perioadă de 50 de ani. Membrii Adunării Parlamentare Europene erau aleşi de parlamentele naționale ale acestora. Adunarea avea dreptul de a dizolva Înalta Autoritate (predecesoarea Comisiei din prezent).

  • Semnat la: Paris (Franța) la 18 aprilie 1951
  • Intrare în vigoare: 23 iulie 1952
  • Data expirării: 23 iulie 2002