Tratatul de la Roma (CEE) 

Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene

La 25 martie 1957, au fost semnate două tratate – Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (CEE) şi Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom). Pentru ambele Comunități, deciziile erau luate de către Consiliu, la propunerea Comisiei. Adunarea Parlamentară trebuie să fie consultată şi să prezinte Consiliului avizele sale. Numărul membrilor Adunării creşte la 142. Adunarea Parlamentară Europeană şi-a ținut prima şedință în anul următor, la 19 martie 1958. Odată cu Tratatele de la Roma, o dispoziție specială prevede alegerea directă a membrilor (aceasta a fost pusă în aplicare în 1979).

  • Semnat la: Roma (Italia) la 25 martie 1957
  • Intrare în vigoare: 1 ianuarie 1958